Halvledare Produkter

Halvledar diskreta enheter hänvisar allmänt till halvledarkristall diod, avses halvledartransistor till såsom diod, transistor och speciella halvledaranordningar.